O
P
U
K
N
I
T
E
PKTN

volim

Zagrli se - o suosjećanju prema sebi

Josipa
Edukatorica, istraživačica i psihoterapeutkinja
volim, hrabrost

Voljela bih da me voliš

Miranda
Profa, psihoterapeutkinja, obožava istraživanja
volim, prekid