O
P
U
K
N
I
T
E
PKTN

volim

Ne ostavljaj se!

Josipa
Edukatorica, istraživačica i psihoterapeutkinja
rastem, volim

Seks - sa sobom!

Tanja Jurin
Psihologinja i seksualna psihoterapeutkinja, Filozofski fakultet u Zagrebu
volim, sex, moje tijelo

Zagrli se - o suosjećanju prema sebi

Josipa
Edukatorica, istraživačica i psihoterapeutkinja
volim, hrabrost

Voljela bih da me voliš

Miranda
Profa, psihoterapeutkinja, obožava istraživanja
volim, prekid