O
P
U
K
N
I
T
E
PKTN

Vježbaj

U nastavku možete pronaći vježbice i alate koji dolaze iz seta ključnih socijalno-emocionalnih kompetencija, najvažnijih životnih vještina koje definiraju koliko imamo kapaciteta i koliko smo dobri ljudi. Da bismo bili dobro, svi moramo znati dobro surađivati s drugima, biti svjesni sebe i imati stabilno samopouzdanje, biti odgovorni i etični te se prema drugima odnositi s poštovanjem.

Predložene vježbe dio su modela socijalno-emocionalnog učenja i obuhvaćaju set raznih životno važnih kompetencija koje se mogu i vježbati i naučiti: