O
P
U
K
N
I
T
E
PKTN

sramim se

SVOJA!

Miranda
Profa, psihoterapeutkinja, obožava istraživanja
sramim se, ranjivost