O
P
U
K
N
I
T
E
PKTN

sramim se

moje tijelo, sramim se
brinem, moje tijelo, sramim se

Siromaštvo mladih

Olja Družić Ljubotina
Suradnica, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu
brinem, sramim se, preživljavam

SVOJA!

Miranda
Profa, psihoterapeutkinja, obožava istraživanja
sramim se, ranjivost