O
P
U
K
N
I
T
E
PKTN

usamljenost

Nisam si dovoljna

Karla Perica
Studentica i kolumnistkinja
kontakt, usamljenost, kolumna

Pandemija usamljenosti

Miranda
Profa, psihoterapeutkinja, obožava istraživanja
korona, usamljenost, kontakt