O
P
U
K
N
I
T
E
PKTN

Mirta Vranko

psihoterapeutkinja, obožavateljica radosti, otpornosti i snage međuljudskih odnosa

Znaš li pomoći sebi jednako kao što pomažeš drugima?

Kako se nosiš sa životom?

Čega se najviše bojiš?

Što te pokreće?

U kojem smjeru ide ovaj svijet?

Što bi rekla sebi da opet imaš 16?

Što bi rekao sebi da opet imaš 16?

svi tekstovi autora →
svi tekstovi autorice →

PTSP

Mirta Vranko
psihoterapeutkinja, obožavateljica radosti, otpornosti i snage međuljudskih odnosa
brinem, ranjivost

Nevidljivi: djeca psihički oboljelih roditelja

Mirta Vranko
psihoterapeutkinja, obožavateljica radosti, otpornosti i snage međuljudskih odnosa
ranjivost

SELIDBA

Mirta Vranko
psihoterapeutkinja, obožavateljica radosti, otpornosti i snage međuljudskih odnosa
samostalnost, stres