PKTN
O
P
U
K
N
I
T
E

Dea Ex Machina: SEXTING

Predstavljamo prvi PKTN Vlog. Postoje neke teme o kojima nam je teže otvoreno pričati. Prikupili smo desetke naših iskustava, misli, zaključaka... i stvorili Deu koja će za ovu priliku postati svi mi. Sexting je zabavan, ali...

nastavi čitati
brinem, moje tijelo, sramim se