O
P
U
K
N
I
T
E
PKTN

stresss

Bojim se, umirem od straha

Josipa
Edukatorica, istraživačica i psihoterapeutkinja
brinem, korona, stresss